Beschermingsbewind (of bewindvoering) houdt in dat een door de rechtbank benoemde bewindvoerder de financiën van iemand beheert. De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de betrokkene en beschermt daarmee het vermogen.

Voor wie?

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die tijdelijk of langdurig niet in staat zijn hun eigen financiële zaken te regelen. Dit kan komen door lichamelijk of geestelijke beperking maar ook door problematische schulden of verkwisting.

De taken van de bewindvoerder

De bewindvoerder is verantwoordelijk voor de financiën en goederen van de cliënt. De cliënt beslist hier niet meer zelf over maar dit wordt door de bewindvoerder gedaan. Hij mag bijvoorbeeld niet zijn huis verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder beslist daarover met de betrokkene of, als dat niet mogelijk is, met de kantonrechter. Naast het betalen van de maandelijkse vaste lasten en rekeningen zal de bewindvoerder bijvoorbeeld ook belastingaangifte doen, bijzondere bijstand aanvragen, toeslagen regelen, begeleiden naar schuldhulpverlening, de administratie verzorgen en de jaarlijkse rekening en verantwoording opstellen voor de kantonrechter. Kortom, een bewindvoerder regelt alle zaken die betrekking hebben op iemands financiën.

De aanvraag en duur van het bewind

Bewind moet worden aangevraagd bij de rechtbank en wordt meestal voor onbepaalde tijd uitgesproken. Na een kennismaking met de cliënt en een inventarisatie van de financiën zal de bewindvoerder ondersteunen bij deze aanvraag. De duur van het bewind wordt bepaald door de kantonrechter en is meestal voor onbepaalde tijd. Wanneer het mogelijk is wordt er door de bewindvoerder samen met de cliënt gewerkt naar het weer zelfstandig beheren van de financiën.

Kosten van het bewind

De kosten van bewind worden jaarlijks vastgesteld door de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie. Naast een eenmalige intakevergoeding betaalt de cliënt een maandelijks bedrag. In uitzonderlijke gevallen wordt er een vergoeding voor extra uren betaald.  Wanneer iemand een inkomen heeft rond de bijstandsnorm worden de kosten voor het bewind vrijwel altijd vergoed vanuit de bijzondere bijstand van de gemeente. De bewindvoerder vraagt deze bijzondere bijstand dan aan. Klik hier voor onze tarievenlijst.

Meer informatie?

Meer over beschermingsbewind vindt u in de folder van Curatele, bewind en mentorschap van de rijksoverheid. Download de folder

Bekijk hier de animatie over beschermingsbewind van de rechtbank: