Inkomensbeheer (of budgetbeheer) houdt in dat wij op vrijwillige basis alle of een deel van de financiën van iemand onder beheer nemen.

Voor wie?

Inkomensbeheer is bestemd voor mensen die tijdelijk niet in staat zijn hun financiën te regelen of het gewoon prettig vinden om deze zaken uit handen te geven. Daarnaast is het mogelijk om alvast te starten met inkomensbeheer wanneer iemand wacht op de uitspraak van de rechter voor het beschermingsbewind.

De taken van de inkomensbeheerder

Eigenlijk neemt de inkomensbeheerder dezelfde taken op zich als een bewindvoerder. Hiervoor is echter geen uitspraak van de kantonrechter nodig. De cliënt kan zelf via een machtiging zijn verantwoordelijkheid overdragen aan de inkomensbeheerder. Naast het betalen van de rekeningen zal de inkomensbeheerder bijvoorbeeld ook een belastingaangifte doen, bijzondere bijstand aanvragen, toeslagen regelen en verzorgt hij de administratie. Kortom, een inkomensbeheerder regelt alle zaken die betrekking hebben op iemands financiën. Inkomensbeheer is bij ons niet mogelijk als er sprake is van problematische schulden.

Kosten van inkomensbeheer

Op onze tarievenlijst vindt u de kosten voor inkomensbeheer. Voor inkomensbeheer is geen bijzondere bijstand mogelijk.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over inkomensbeheer of wilt u graag van onze diensten gebruik maken? Op de pagina Contact vindt u onze contactgegevens.

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden zoals die van toepassing zijn op inkomensbeheer.